Մեղրաձոր համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար (Հանքավան) 9001250131525000Միանվագ  Ընտրել
1137Թ դ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26 քմ /Աղավնաձոր/ 9001250140513000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1138Դ ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 1քմ/Հանքավան/ 900125013020350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Աղավնաձոր) 900125000043200000Տարեկան200000 Ընտրել
1142Ե թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար /Արտավազ/ 9001250040521500Եռամսյակային  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար (Աղավնաձոր) 900125014218300Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար /Մեղրաձոր/ 90012500605710000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար /Մեղրաձոր/ 90012500605750000Միանվագ  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար /Մեղրաձոր/ 9001250060573000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար/Հանքավան/ 9001250030205000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար /Արտավազ/ 90012500433415000Միանվագ15000 Ընտրել
1133Ի - 200-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար/Արտավազ/ 90012500416930000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 500-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար /Արտավազ/ 90012500416950000Միանվագ50000 Ընտրել
1133Թ 1000-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ /Մեղրաձոր/ 90012500621450000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում մինչև 26 քմ (Մեղրաձոր) 9001250060573000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար /Հանքավան/ 90012501320270000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ աճուրդի մասնակցելու համար (Մեղրաձոր) 9001250061075000Միանվագ  Ընտրել
1351Ժ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար /Մեղրաձոր/ 9001250062145000Միանվագ  Ընտրել
1140Գ - առևտրային օբյեկտների համար /Մեղրաձոր/ 90012500605710000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - բաղնիքների (սաունաների) համար /Հանքավան/ 900125013020300000Տարեկան  Ընտրել
1140Է - խաղատների կազմակերպման համար /Հանքավան/ 900125013020600000Տարեկան  Ընտրել
1140Ը - շահումով խաղերի կազմակերպման համար /Հանքավան/ 900125013020300000Տարեկան  Ընտրել
1140Թ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար /Մեղրաձոր/ 900125006057120000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար /Մեղրաձոր/ 9001250060572000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար /Մեղրաձոր/ 9001250060573500Եռամսյակային  Ընտրել
1133Լ 3000-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար/Արտավազ/ 900125004334100000Միանվագ  Ընտրել
1146Ի - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության 50-100 քմ համար /Հանքավան/ 90012501302013000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1146Է - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության 26-50 քմ համար /Աղավնաձոր/ 9001250000357000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1147 - համայնքների խորհրդանիշ. անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար (Հանքավան) 900125013020100000Տարեկան  Ընտրել
1351Ե Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար ֆիզ. անձ(Մերաձոր) 900125000977150   Ընտրել
1137Բ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում մինչև 26 քմ (Աղավնաձոր) 9001250140513000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Գ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում մինչև 26 քմ (Արտավազ) 9001250040523000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Դ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում մինչև 26 քմ(Մարմարիկ) 9001250071213000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Ե - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում մինչև 26 քմ(Հանքավան) 9001250130203000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1351Գ տեղական վճարներ աճուրդի մասնակցելու համար (Արտավազ) 9001250040945000Միանվագ  Ընտրել
1351Դ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար (Հանքավան) 9001250132775000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ տեղական վճարներ աճուրդի մասնակցելու համար (Աղավնաձոր) 9001250140935000Միանվագ  Ընտրել
1351Զ Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար ֆիզ. անձ (Աղավնաձոր) 900125000738150   Ընտրել
1351Թ Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար ֆիզ. անձ (Արտավազ) 900125000993150   Ընտրել
1351Է Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար ֆիզ. անձ(Մարմարիկ) 900125000985150   Ընտրել
1351Ը Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար ֆիզ. անձ(Հանքավան) 900125001009150   Ընտրել
1137Ը դ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26 քմ /Մեղրաձոր/ 9001250060573000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Ժ դ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26 քմ /Արտավազ/ 9001250040523000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Ի դ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26 քմ /Մարմարիկ/ 9001250071213000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1137Լ դ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության մինչև 26 քմ համար /Հանքավան/ 9001250130203000Եռամսյակային10001 Ընտրել
1146Ղ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության 101-200քմ համար /Արտավազ/ 90012500405217000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1137Զ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 50-100 քմ (Հանքավան) 90012501302015000Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Է - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 100-200 քմ (Հանքավան) 90012501302021000Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Խ դ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության 100-200 քմ համար /Հանքավան/ 90012501302021000Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1133Զ 500-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար /Մեղրաձոր/ 90012500621450000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար /Աղավնաձոր/ 90012501407715000Միանվագ15000 Ընտրել
1133Դ մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար /Հանքավան/ 90012501313715000Միանվագ15000 Ընտրել
1351Ի - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար /Արտավազ/ 9001250042505000Միանվագ  Ընտրել
1351Լ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար /Մարմարիկ/ 9001250071215000Միանվագ  Ընտրել
1351Խ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար /Աղավնաձոր/ 9001250142185000Միանվագ  Ընտրել
1146Ձ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության 200-500քմ համար /Արտավազ/ 90012500405225000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1146Զ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության մինչև 26 քմ համար /Արտավազ/ 9001250040524000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ճ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության 100-200 քմ համար /Հանքավան/ 90012501302017000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1136Ա գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար (Մեղրաձոր) 9001250062145000Միանվագ  Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Մեղրաձոր) 900125006057200000Միանվագ  Ընտրել
1139Դ զ) Համայնքի տարածքում գտնվող խանութ. և կրպակ. հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Մեղրաձոր) 90012500605760000Միանվագ  Ընտրել
1145Ա լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար /Աղավնաձոր/ 90012500405150000Միանվագ  Ընտրել
1137Ծ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 26 քմ մինչև 50քմ (Արտավազ) 90012500405211000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 26 քմ մինչև 50քմ (Աղավնաձոր) 90012500405111000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 26 քմ մինչև 50քմ (Հանքավան) 90012501313711000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ղ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 50-100 քմ (Աղավնաձոր) 90012500405115000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ճ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 100-200 քմ (Մեղրաձոր) 90012500605721000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Մ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 100-200 քմ (Աղավնաձոր) 90012500405121000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Յ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 200-500 քմ (Մեղրաձոր) 90012500605730000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ն - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 500 և ավել քմ (Մեղրաձոր) 90012500605760000Եռամսյակային  Ընտրել
123

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ